Onze trajecten

Een overzicht

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen: Wat wil je leren? Weet je en kan je al veel?

De verschillende niveau's

Mogelijkheden

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening bij DUO?
lees verder..

Didactisch

Hoe gaan we te werk

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, spreken en rekenen.

Examens

Staatsexamen NT2?

Of een inburgeringsexamen, lees verder..

Onze Trajecten

Inburgeringstraject

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen: Wat wil je leren? Weet je en kan je al veel? Hoe vaak kan je naar de les komen? Hoe snel wil je leren? Je doet ook een test. Daarna maken we een programma voor je. Hoe lang duurt je inburgeringstraject? Wat zijn de kosten? Dat hangt af van je beginniveau en je leertempo. Je gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen op school. Je leert ook met lesmateriaal op de computer. Je zal ook thuis leren met programma's via internet. Je werkt elk dagdeel aan de taal: Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven. Je krijgt een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Een dagdeel kan zijn op een ochtend, middag of avond. Per week volg je een programma van 3 dagdelen. Je krijgt begeleiding van een docent. Daarnaast heb je de mogelijkheid om 1 dagdeel te komen voor het maken van het huiswerk.

Alfabetiseringstraject

Je hebt eerst een gratis intakegesprek met de coördinator van Inburgering-Apeldoorn. Je doet ook een test. Wij maken daarna een alfabetiseringsprogramma voor je. Hoe lang duurt je programma? Als je snel leert, duurt het kort. Als je langzaam leert, duurt het langer, bijvoorbeeld 12 maanden. Je volgt lessen in de Nederlandse taal. Een dagdeel vindt plaats op een ochtend, middag of avond. Per week volg je een programma van 3 dagdelen. Je krijgt begeleiding van een docent. Daarnaast heb je de mogelijkheid om 1 dagdeel te komen voor het maken van het huiswerk. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen op school. Je oefent met taal op de computer. Dat kan ook thuis via internet. Je oefent met luisteren, spreken, lezen en schrijven. Jouw docent geeft begeleiding bij je programma. Na je alfabetiseringstraject ga je verder met een inburgeringstraject.

Staatsexamen programma I

Je hebt in je eigen land een opleiding gevolgd van tenminste 4 jaar voortgezet onderwijs. Je wilt nu in Nederland werken in een beroep op mbo-niveau of verder leren in het mbo. Je maakt dan eerst een afspraak voor een gratis intakegesprek. Je praat met ons over je plannen. Weet je al veel? Kun je al veel? Wat wil je leren? Hoe ga je naar school? Hoe snel wil je leren? We bespreken deze vragen. Je doet ook een test. Na dit eerste gesprek maakt de coördinator een programma voor je . Hoe lang duurt je traject? Dat hangt af van je beginniveau en hoe snel je leert. Je gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen. Je leert ook individueel. Je leert ook met les- materiaal op de computer. Je kan ook thuis via internet leren. Er zijn vaak extra lessen voor het examen. Je hebt in een dagdeel verschillende activiteiten. Een dagdeel kan zijn op een ochtend, middag of avond. Per week volg je een programma van 3 dagdelen. Je krijgt begeleiding van een docent. Daarnaast heb je de mogelijkheid om 1 dagdeel te komen voor het maken van het huiswerk. Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma I.

Staatsexamen programma II

Je wilt nu in Nederland werken in een beroep op hbo-niveau of universitair niveau of je wilt verder leren in het hoger onderwijs. Je hebt in je eigen land een opleiding gevolgd van meer dan 4 jaar voortgezet onderwijs. Misschien heb je zelfs al het diploma behaald van het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal, programma I. Maak dan eerst een afspraak voor een gratis intakegesprek. U praat met de coördinator van Inburgering-Apeldoorn om een afspraak in te plannen. Weet je al veel? Kan je al veel? Wat wil je leren? Hoe vaak kun je naar de les komen? Hoe snel wil je leren? We bespreken deze vragen. Je doet ook een test. Na dit eerste gesprek maakt de coördinator een programma voor je. Hoe lang duurt je traject? Dat hangt af van je beginniveau en hoe snel je leert. Je gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen. Je leert ook individueel. Je leert ook met les- materiaal op de computer. Je kan ook thuis via internet leren. Er zijn vaak extra lessen voor het examen. Je hebt in een dagdeel verschillende activiteiten. Een dagdeel kan zijn op een ochtend, middag of avond. Per week volg je een programma van 3 dagdelen. Je krijgt begeleiding van een docent en van een individuele begeleider. Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma I. snel. Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II.

Speciale taaltrajecten

In samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Coda Taalhuis Apeldoorn. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor taal in combinatie met gezondheid, omgaan met geld en werk. Immers met meer kennis van onze taal, meer financiële zelfredzaamheid, meer inzicht in voeding en onze gezondheidszorg. En daarnaast meer banen op niveau voor anderstalige hoog opgeleide vrouwen. Wij starten binnenkort met een aantal projecten, in het kader van de belangrijkheid van taal in combinatie met werk, geld en gezondheid. Mensen die wonen in Apeldoorn, en meer willen leren van onze taal, kunnen deelnemen aan één van de volgende projecten. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Taal trainingen

Bij Inburgering-Apeldoorn kun je taaltrainingen 'Nederlands als tweede taal' volgen. Trajecten die bij je passen. Wil je je niveau verhogen voor luisteren, spreken, lezen of schrijven? Heb je moeite met de uitspraak? Wil je meer variatie brengen in hoe je spreekt? Wil je oefenen met schrijven? Maak gratis een afspraak met onze coördinator en wij maken een traject op maat voor je.

Toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk

Bij Inburgering-Apeldoorn kun je een traject volgen. Je gaat actief participeren in werk of vrijwilligerswerk, waardoor de kennis van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal opgebouwd en vergroot wordt. Je leert plannen en organiseren om je te ontplooien in de Nederlandse samenleving, waardoor kansen op deelname aan werk of vrijwilligerswerk gecreëerd worden. Je werkt individueel en in subgroepen aan opdrachten. Buitenschoolse opdrachten uitvoeren vormt een onderdeel van het verwerven van kennis en het zich oriënteren in de Nederlandse samenleving, het onderwijs en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk.