Onze trajecten

Een overzicht

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen: Wat wil je leren? Weet je en kan je al veel?

De verschillende niveau's

Mogelijkheden

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening bij DUO?
lees verder..

Didactisch

Hoe gaan we te werk

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, spreken en rekenen.

Examens

Staatsexamen NT2?

Of een inburgeringsexamen, lees verder..

Taaltrajecten van CLC/Inburgering en Taaltrainingen

TAAL OP DE WERKVLOER

Met veel plezier organiseren we trajecten als Taal op de Werkvloer. Werken in uw organisatie veel mensen uit het buitenland en is het nodig dat zij Nederlands leren? Bijvoorbeeld bij het begrijpen van instructies of bij veilig werken? Dan is een taalcursus iets voor uw bedrijf of instelling.
Onze docenten verzorgen reguliere taallesen en verzorgen daarnaast ook lessen op de werkvloer. Bijvoorbeeld voor mensen die zijn begonnen te werken in de bouw/techniek en in het groen. Tijdens de lessen is er aandacht voor:

 • gereedschappen die gebruikt worden. Wat is de Nederlandse benaming, en hoe gebruik je ze
 • taalondersteuning op het werk en dan: hoe vraag je vrij, hoe meld je je ziek,
 • hoe ga je om met je collega’s, etc.
 • hoe maak je een praatje met je collega’s, waar heb je het dan over?
 • Veilig werken.

Taal trajecten

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor taal in combinatie met gezondheid, omgaan met geld en werk. Immers met meer kennis van onze taal, meer financiële zelfredzaamheid, meer inzicht in voeding en onze gezondheidszorg. En daarnaast meer banen op niveau voor anderstalige hoog opgeleide vrouwen. Wij starten binnenkort met een aantal projecten, in het kader van de belangrijkheid van taal in combinatie met werk, geld en gezondheid. Mensen die wonen in Apeldoorn, en meer willen leren van onze taal, kunnen deelnemen aan één van de volgende projecten. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.


-Taal en Werk

Al het vierde jaar op een rij, in 2021 succesvol weer gestart met Taal en Werk. Er is veel aandacht voor:

 • Het opvullen van de lacunes in kennis van het Nederlands, op het gebied van grammatica en werktaal. En van de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Motiveren en empoweren in het zoeken naar werk of maatschappelijke participatie
 • Maken van een CV, profiel op LinkedIn, maken van een goede motivatie, oefenen van sollicitatie gesprekken.

Dat de deelnemers een leuke baan gaan vinden op het niveau van hun kennis en kunde, of gaan beginnen met vrijwilligerswerk en/of hun taalniveau verder willen ontwikkelen, zodat het examen B1/B2 tot de mogelijkheid behoort. Project in samenwerking met het Taalhuis Dit project komt tot stand door samenwerking met Coda Taalhuis Apeldoorn.

-Taal en Geld

De doelgroep zijn inwoners uit Apeldoorn, die een training van Stimenz hebben gevolgd: Taal en digitale vaardigheden in de buurt, met een taalniveau tussen A1 en A2. Deze groep wil graag meer grip krijgen op hun uitgaven en meer leren over taal en rekentaal. Zowel NT1 als NT2 deelnemers kunnen deelnemen aan de trainingen. Deze training heeft voor het eerst plaats gevonden in 2020 en was gelijk een groot succes. Bij de verschillende zaalverhuurcomplexen zijn meerder aanmeldingen gekomen, zodat een vierde en een vijfde groep ook mogelijk was geweest. Er is veel aandacht voor:

 • Rekentaal. Rekenen met verbale ondersteuning (door een geringe woordenschat zijn er vaak problemen met rekenen).
 • Basis Excel
 • Overzicht maken van eigen inkomsten en uitgaven
 • Meer kennis overdragen van geldzaken zoals: internetbankieren, IBAN, belastingen, (studie)leningen en verzekeringen

Doel is doormiddel van basis budgettering. Basis Excel en Rekentaal, beter leren omgaan met geld en mensen meer bewust te laten worden van hun eigen financiële positie.

Dit project komt tot stand door samenwerking tussen Stimenz, Coda Taalhuis Apeldoorn en CLC/Inburgering-Apeldoorn.

-Taal en Gezondheid

We starten na de zomervakantie in 3 verschillende wijken met Taal en Gezond Leven Veel mensen en gezinnen in deze doelgroep zitten vaak thuis, leven geïsoleerd, contacten met Nederlandstalige mensen zijn minimaal en vaak zijn er gezondheidsklachten (psychisch of lichamelijk).
Dat de deelnemers weten hoe je met je gezin gezond moet leven, wat is belangrijk om niet zo ziek te worden, voorkomen dat je corona krijgt, hoe voorkom je bijvoorbeeld diabetes type 2, als je rookt wat zijn dan de gevolgen en ook voor de familie en wat zijn de gevolgen bij overgewicht. In dit traject staat taal in relatie tot een actieve en gezonde deelname aan de maatschappij centraal.

De deelnemers zijn zich bewuster van het gezonde leven voor hun gezin en weten meer over dat wat nodig is om ziektes en ongemakken in het gezin te voorkomen.

Project in samenwerking met Stimenz.

 

Taal en Empoweren voor mannen in de gemeente Zutphen

20 mannen van de gemeente Zutphen, laaggeletterd en het Nederlands is de tweede taal. Deelnemers hebben geen inburgeringsplicht (meer) en van hen is de gesproken taal nog niet genoeg om voldoende deel te nemen aan het arbeidsproces of te participeren binnen de samenleving in Zutphen. Doel: Het doel van deze training is het verhogen van het taalniveau, zodat de communicatie in lezen en spreken van de deelnemer aanzienlijk wordt verbeterd en daardoor de kansen op plaatsing op de arbeidsmarkt worden vergroot en het participeren makkelijker wordt gemaakt.

Taal en Empoweren voor vrouwen in de gemeente Zutphen

20 vrouwelijke inwoners van de gemeente Zutphen, laaggeletterd en het Nederlands is de tweede taal. Deelnemers moeten leren om beter voor zich zelf op te komen en hebben geen inburgeringsplicht (meer) en waarvan de gesproken taal nog niet genoeg is om voldoende deel te nemen aan het arbeidsproces of te participeren binnen de samenleving in Zutphen. Doel: van deze training is het verhogen van het taalniveau en dat de deelnemers sterker worden en meer eigenwaarde krijgen. Daarnaast dat ze zich meer bewust worden van hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden, dat het toekomstperspectief wordt vergroot en dat ze nieuwe kansen zien op de arbeidsmarkt en ook de opleidingskansen. Ze komen in beweging, vergroten hun sociale kring en zijn actiever in het dagelijks leven.

Taal en Empowermenttraining jonge statushouders

Voor een groep statushouders, tot en met 27 jaar, die op trede 2-3 staan van de participatieladder. De jongeren hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zijn niet bezig met een opleiding en weten vaak niet wat ze willen. Doel van het traject is de taal te versterken, empoweren en oriëntatie te geven op de toekomst door middel van scholing of werk.

In samenwerking met stichting Dacapo en Stimenz:

 • Taal en verbreden
 • Taal en toekomst
 • Taal en puberouders

Hoe gaan we te werk?

Goede begeleiding helpt je om goed te kunnen inburgeren. CLC heeft de deskundigheid en ervaring om ervoor te zorgen dat je midden in de samenleving komt te staan. Binnen korte tijd beheers je de Nederlandse taal op een goed niveau, heb je kennis over de Nederlandse samenleving en weet je de weg op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Trajecten worden afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Iedere deelnemer werkt op zijn eigen niveau. Het dagdeel les bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ronde tafel gesprek, waarbij iedere cursist aan het woord komt.
 • Z-route: Klassikale lessen, vooral aandacht voor Gezamenlijk lezen en luisteren en Spreken
 • B1-route: Klassikale lessen, vooral aandacht voor Grammatica
 • Schrijven, spreken, luisteren en lezen Klassikaal
 • Luisteren en Lezen/Spreken in 2-tallen

Aanmelden en meer informatie:
Adrie Bakhuijs, telefoon 085-7441003
Of mail ons:
adrie@clc-apeldoorn.nl

AANMELD FORMULIER

Wilt u zich aanmelden of meer informatie, vul onderstaand formulier in.