Onze trajecten

Een overzicht

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen: Wat wil je leren? Weet je en kan je al veel?

De verschillende niveau's

Mogelijkheden

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening bij DUO?
lees verder..

Didactisch

Hoe gaan we te werk

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, spreken en rekenen.

Examens

Staatsexamen NT2?

Of een inburgeringsexamen, lees verder..

Over ons

INBURGERING-APELDOORN

Inburgering-Apeldoorn is een onderdeel van Computer Learning Center.
Computer Learning Center is een zelfstandige organisatie voor NT2 lessen en digitaal opleiden en examineren. Computer Learning Center is van oudsher opgericht door PITMAN in Apeldoorn.
Inburgering-Apeldoorn en Computer Learning Center Apeldoorn en Deventer geven zowel individuele trainingen, blended trainingen en klassikale trainingen.
Kijk voor meer informatie over de opleidingsmodelijkheden rond op de website van Inburgering-Apeldoorn en Computer Learning Center. Bij Inburgering-Apeldoorn kunt u terecht voor Inburgering, Alfabetisering, Staatsexamens NT2 en taaltrainingen.

Missie/doel

Aanbieden van taalonderwijs/inburgeringslessen, waarbij het doel is dat cursisten de examens voor Inburgering en/of staatsexamen kunnen behalen. Daarbij staat de cursist centraal en worden de lessen op een positieve- en op de persoonsgerichte manier gegeven. Naast dat de cursist veel heeft geleerd is het ook belangrijk dat hij terug kijkt op een plezierige en veilige studieperiode.
Voor de docenten zien wij het doel dat zij zich bezig kunnen houden met hun vak, namelijk lesgeven en dat zoveel mogelijk administratieve en organisatorische taken worden gedaan door de coördinator.
Voor Inburgering-Apeldoorn, als onderdeel van Computer Learning Center, is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een gezond Hollands ondernemersklimaat.

Adrie Bakhuijs

Graag wil ik mij voorstellen.

Ik ben Adrie Bakhuijs.
Voor Inburgering-Apeldoorn coördineer ik de afdeling inburgering en de taaltrainingen. Met mij heb je het eerste gesprek en samen met jou ga ik kijken naar de mogelijkheden.
Ik maak roosters, help mensen bij de aanvraag van de examens, ben behulpzaam bij het aanvragen van de geldlening en zorg dat je lesboeken worden besteld. Daarnaast geef ik ook lessen voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Ik heb veel ervaring bij het begeleiden van mensen bij het leren van de Nederlandse Taal en het begeleiden op weg naar werk. Dat heb ik altijd met heel veel plezier en naar volle tevredenheid gedaan.
Toen deze mogelijkheid voor het werken voor Inburgering-Apeldoorn voorbij kwam heb ik dit met beide handen aangegrepen. Niets is mooier dan doen waar je goed in bent en ook nog wat je heel leuk vindt.

Wilma Dijkstra-IJzerman Persoonlijk begeleider

Graag wil ik mij voorstellen.

Ik ben Wilma Dijkstra-IJzerman
Ik ben creatief en veelzijdig. Dit heb ik kunnen toepassen in mijn werk als docente. Bovendien ben ik erg geduldig. Wanneer ik iemand iets moet uitleggen, doe ik dit rustig en op verschillende manieren. Ik pas de lessen aan bij de betreffende leerling(en). Ik heb 10 jaar ervaring opgedaan als docente van cursusgroepen met grote diversiteit (met mensen die slecht of helemaal niet konden lezen en schrijven tot hoogopgeleiden).

Ik heb bedrijfstrainingen gegeven op het gebied van telefoneren en klantencontact. Daarnaast heb ik veel ervaring met het begeleiden van mensen op weg naar werk.

AnneJet Bennink NT2 docent

Graag wil ik mij voorstellen.

Ik ben AnneJet Bennink.

Werken met mensen - volwassenen en kinderen - is mijn passie.
Ik heb sinds 1987 ervaring opgedaan als gekwalificeerd NT2-docent bij inburgering en bij volwasseneducatie met laagopgeleide Nederlanders als docent Nederlands, Engels en computervaardigheden. Sinds 2010 werk ik ook als pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf met de oudste peuters.

Nederlands leren en inburgeren is een uitdaging. Daar wil ik jou als cursist bij ondersteunen. Samen met de collega’s van Inburgering-Apeldoorn geven we je graag een stevige taalbasis voor een goede toekomst in Nederland.
Neem de uitdaging aan!

Yvonne de Groot NT2 docent

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen:

Mijn naam is Yvonne de Groot. Het is voor mij een grote uitdaging om met de cursisten lezen, luisteren, schrijven en spreken te oefenen.
Ik vind het leuk om de lessen zo in te richten dat de cursist zich veilig voelt om te oefenen in het communiceren van de nieuwe taal. Vaak werk ik met visuele hulpmiddelen om tijdens het spreken de zinsopbouw te ondersteunen. Natuurlijk leert niet iedereen op dezelfde manier, daarom oefenen we zoveel mogelijk gedifferentieerd.
Ik heb de opleiding Master Special Educational Needs: leraar Speciaal Onderwijs met afstudeerrichting Remedial Teaching gevolgd. Het werken met een groepje of individueel geeft mij veel voldoening. Ik hoop dat de cursisten na het behalen van het inburgeringdiploma een nieuwe stap kunnen zetten om een goede toekomst in Nederland op te bouwen.

Yvonne de Groot NT2 docent

Hallo

Mijn naam is Erica Kuus. Ik ben getrouwd met Willem en moeder van twee kinderen: Ruben en Danique. Met veel plezier wonen we al een aantal jaren in Ugchelen. Ik werk ruim 20 jaar in het basisonderwijs als groepsleerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Mijn passie ligt bij groep 3; kinderen leren daar in korte tijd lezen, schrijven en rekenen en ik vind het gaaf om dat te mogen begeleiden. Anderhalf jaar geleden werd mij door Stichting Present gevraagd om op vrijwillige basis taalles te geven aan vluchtelingen die toen in Apeldoorn aan de Voorwaarts waren gekomen. Samen met een vriendin heb ik dat gedaan en ik werd geraakt door de enorme motivatie, leergierigheid en dankbaarheid van de mensen. Net als bij de kinderen in groep 3 is het mooi om te zien hoe anderstaligen een ontwikkeling door maken als blijkt dat oefenen resultaat heeft en het lukt om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Ik vind het een uitdaging om aan te sluiten bij dat wat een individu nodig heeft. Daarom werk ik sinds januari van dit jaar met heel veel plezier bij Inburgering Apeldoorn.