Onze trajecten

Een overzicht

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen: Wat wil je leren? Weet je en kan je al veel?

De verschillende niveau's

Mogelijkheden

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening bij DUO?
lees verder..

Didactisch

Hoe gaan we te werk

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, spreken en rekenen.

Examens

Staatsexamen NT2?

Of een inburgeringsexamen, lees verder..

Mogelijkheden, taalniveaus

Heb je na 1 januari 2013 een verblijfvergunning gekregen én ben je inburgeringsplichtig?

Dan kan je bij Inburgering-Apeldoorn een Inburgeringstraject of een staatsexamentraject volgen. Wij bieden diverse trajecten afgestemd op jouw niveau en jouw studievaardigheid. Dit traject moet je zelf inkopen, maar het is mogelijk om hiervoor een lening te krijgen.

Of je eerst een inburgeringsexamen dient te volgen of dat je meteen kunt instromen bij staatsexamen I, dan wel staatsexamen II, is afhankelijk van je opleidingsniveau en studiemogelijkheden. Tijdens een gesprek en/of intake geven wij je advies over welk traject het beste bij je past.

Wij onderscheiden vier taalniveaus
A1 = beginnersniveau
A2 = niveau van het Inburgeringsexamen
B1 = staatsexamen NT2 programma 1 (Dit taalniveau is voldoende voor instroom in een beroepsopleiding mbo-niveau 3)
B2 = staatsexamen NT2 programma 2 (Dit niveau, waarvoor een B1-diploma vereist is, geeft toegang tot een Nederlandstalige hbo/universiteit.

In de lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende deelvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. In de staatsexamengroepen wordt ook aandacht besteed aan de examenvoorbereiding. De docenten geven aan wanneer een deelnemer voldoende niveau heeft voor het afleggen van het examen.

De docenten van Inburgering-Apeldoorn zijn gespecialiseerd in het opleiden van volwassenen en in het verzorgen van inburgerings- en Staatsexamentrajecten. In onze teams werken docenten gezamenlijk aan de voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van hun onderwijs. Zij zorgen voor een persoonlijke begeleiding van de cursisten. Na een uitgebreide intake krijg je van ons een duidelijk advies over het meest geschikte programma. De duur van de cursus is afhankelijk van je beginniveau en je studievaardigheid. Het Inburgeringstraject kan in een snel of een langzamer tempo gevolgd worden. Het snelle tempo is voor cursisten met een hoge vooropleiding in eigen land.