Klachten.

Computer Learning Center/IP-Stedendriehoek

Een klacht volgens Computer Learning Center/IP-Stedendriehoek is: "Iedere actie vanaf de zijde van de klant of andere externe partij waarbij hij direct of indirect aangeeft niet tevreden te zijn over de dienstverlening van Computer Learning Center/IP-Stedendriehoek."

Klachtenprocedure.

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.
Een klachtenformulier is te verkrijgen bij het secretariaatsbureau van CLC/Inburgering-Apeldoorn. Klachtenformulieren kunt u inleveren op het secretariaatsbureau van CLC/Inburgering-Apeldoorn.
De cliënt ontvangt van CLC/Inburgering-Apeldoorn binnen een week een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht.
De behandeling van de klacht gebeurt door een onafhankelijke medewerker die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
De klacht wordt binnen 14 dagen behandeld. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt dit schriftelijk binnen 14 dagen meegedeeld.
Als er meer tijd nodig is om de aard van het probleem duidelijk te krijgen kan CLC/Inburgering-Apeldoorn besluiten de behandeling van een klacht uit te stellen. Wordt dit besluit genomen, dan wordt de cliënt hiervan op de hoogte gebracht.
De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.
Klachten worden bewaard, gedurende een periode van 2 jaar.
Alle klachten worden geregistreerd. CLC/Inburgering-Apeldoorn is verplicht klachten te melden bij opdrachtgever.
2x per jaar beoordeelt de directie de afhandeling van de klachten.
Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost door CLC/Inburgering-Apeldoorn, dan kan de klacht doorgezet worden naar het College Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk.
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, daarmee wordt uw privacy beschermd en gegarandeerd.

KLACHT FORMULIER.

In onderstaand formulier kunt u uw klacht verwoorden en versturen.