Onze trajecten

Een overzicht

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen: Wat wil je leren? Weet je en kan je al veel?

De verschillende niveau's

Mogelijkheden

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening bij DUO?
lees verder..

Didactisch

Hoe gaan we te werk

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, spreken en rekenen.

Examens

Staatsexamen NT2?

Of een inburgeringsexamen, lees verder..

Didactische principes

Al onze docenten zijn gekwalificeerde en ervaren trainers en werken volgens de communicatieve methode.

Uitgangspunt is steeds de (toekomstige) situatie waarin de cursisten beter moeten functioneren. Door middel van een praktische training Nederlands en NT2 waarin daadwerkelijk geoefend wordt in en met communicatieve situaties vergroten cursisten hun taalvaardigheden.

De docenten stimuleren de cursisten om gedurende de training ook zelf specifieke (taal-)situaties in te brengen waar ze moeite mee hebben. Daarnaast krijgen de cursisten praktijkopdrachten. Dit heeft een positief effect op de resultaten en de motivatie van de cursisten.

Startmoment en Groepsgrootte

Maximum aantal 10-15 deelnemers. De training gaat van start bij voldoende deelname (vanaf 7 personen).

 

VOOR WIE?

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, spreken en het inburgerings- of staatsexamen wil halen.

Inburgeren is de Nederlandse taal spreken en de Nederlandse samenleving begrijpen. De beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk om goed mee te doen in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse wet kan personen uit het buitenland verplichten om in te burgeren.

Hoe gaan we te werk?

Goede begeleiding helpt je om goed te kunnen inburgeren. Inburgering-Apeldoorn heeft de deskundigheid en ervaring om ervoor te zorgen dat je midden in de samenleving komt te staan. Binnen korte tijd beheers je de Nederlandse taal op een goed niveau, heb je kennis over de Nederlandse samenleving en weet je de weg op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Trajecten worden afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Iedere deelnemer werkt op zijn eigen niveau.
Het dagdeel les bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ronde tafel gesprek, waarbij iedere cursist aan het woord komt.
  • Gezamenlijk lezen en luisteren in 2-tallen
  • Schrijven individueel
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving digitaal
  • Spreken op individuele basis

Door onze manier van werken neemt het zelfvertrouwen toe en bereik je vaak meer dan je zelf voor mogelijk had gehouden.

Inburgering-Apeldoorn verzorgt trajecten Nederlandse taal en rekenen voor deelnemers met zeer verschillende vooropleidingsniveaus. Onze werkwijze daagt mensen uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun succes. Onze docenten hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is. Onze werkwijze doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de cursisten en gebruikt vanaf de eerste dag het Nederlands als communicatietaal in echte taalsituaties. Lesmateriaal wordt zowel op papier als digitaal aangeboden.